7η-8η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

21-22 ΙΟΥΛΙΟΥ
2 CACIB + 1 EXTRA CAC ALL GROUPS

Σκύλος / Dog
   CACIB
  CAC
1ος   30€   25€
2ος   25€   20€
3ος   20€   15€
3-9 μηνών / months  

10€ Μόνο όταν ο ιδιοκτήτης συμμετέχει με άλλο σκύλο σε άλλη κατηγορία στην ίδια έκθεση

Only when the owner is participating in the same show with a different dog in a different class

Το κόστος είναι ανά ημέρα/έκθεση/ιδιοκτήτη - Prices are per day/show/owner

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ PAYMENT METHOD

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ / DEPOSIT TO ACCOUNT

IBAN EUROBANK  GR6502602100000100102997464

EUROBANK 0026.0210.10.0102997464 Κυνοφιλικός Όμιλος Πιερίας / Kynofilikos Omilos Pierias

Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα ιδιοκτήτη ή σκύλου / Please remember to mention owner or dog name

Εκτύπωση