ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

FINALS

      30-09-2017     01-10-2017
JUNIOR HANDLER 6-12   JOVICA GOLUBOVIC   GALYAH LITOVA
JUNIOR HANDLER 12-18   PADELIS KAPETANAKOS   GIANNIS FRAGGIDIS
SENIOR HANDLER   PLAMEN CHOLACOV   RALE CEKIC
GROUP 1   POLINA SIMIC   PLAMEN CHOLAKOV
GROUP 2   PLAMEN CHOLAKOV   POLINA SIMIC
GROUP 3   JOVICA GOLUBOVIC   GALYAH LITOVA
GROUP 4   GALYAH LITOVA   GIANNIS FRAGGIDIS
GROUP 5   RALE CEKIC   MARIO MANO
GROUP 6   PLAMEN CHOLAKOV   JOVICA GOLUBOVIC
GROUP 7   RALE CEKIC   PADELIS KAPETANAKOS
GROUP 8   POLINA SIMIC   MARTIN MANO
GROUP 9   GALYAH LITOVA   PLAMEN CHOLAKOV
GROUP 10   JOVICA GOLUBOVIC   RALE CEKIC
GREEK BREEDS   PADELIS KAPETANAKOS   GIANNIS FRAGGIDIS
BRACES   RALE CEKIC   GALYAH LITOVA
KENNELS   PLAMEN CHOLAKOV   JOVICA GOLUBOVIC
PROGENY   POLINA SIMIC   PLAMEN CHOLAKOV
VETERAN   JOVICA GOLUBOVIC   RALE CEKIC

 

     30-09-2017    01-10-2017
BEST BABY   PLAMEN CHOLACOV   RALE CEKIC
BEST PUPPY   JOVICA GOLUBOVIC   POLINA SIMIC
BEST JUNIOR   GALYAH LITOVA   JOVICA GOLUBOVIC
BEST IN SHOW   RALE CEKIC   PLAMEN CHOLACOV
         

 

FINALS OLYMPUS CUP : ALL JUDGES

 

Σκύλος / Dog
   Εθνική CAC / National
  Ειδική CAC / Special
1ος   25€   20€
2ος   20€   15€
3ος   15€   10€
3-9 μηνών / months  

10€ Μόνο όταν ο ιδιοκτήτης συμμετέχει με άλλο σκύλο σε άλλη κατηγορία στην ίδια έκθεση

Only when the owner is participating in the same show with a different dog in a different class

 

Το κόστος είναι ανά ημέρα/έκθεση/ιδιοκτήτη - Prices are per day/show/owner

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ταχυδρομική Επιταγή / Post Check

Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα ιδιοκτήτη ή σκύλου / Please remember to mention owner or dog name

 

CAC 30-9-17 EXTRA CAC 30-9-17 CAC 1-10-17 EXTRA CAC 1-10-17
GROUP1  POLINA SIMIC

PLAMEN CHOLAKOV

 GALYAH LITOVA

  PADELIS KAPETANAKOS

(except GERMAN SHEPHERD DOGS)

VASILIS BALAKAS

(GERMAN SHEPHERD DOGS)

GROUP2  POLINA SIMIC  PLAMEN CHOLAKOV

 RALE CEKIC

 JOVICA GOLUBOVIC
GROUP3  GALYAH LITOVA  RALE CEKIC  POLINA SIMIC  JOVICA GOLUBOVIC
GROUP4  GIANNIS FRAGGIDIS -  GALYAH LITOVA -
GROUP5  JOVICA GOLUBOVIC  RALE CEKIC  MARIO MANO  PLAMEN CHOLACOV
GROUP6  GIANNIS FRAGGIDIS  JOVICA GOLUBOVIC  GALYAH LITOVA  RALE CEKIC
GROUP7  PADELIS KAPETANAKOS  JOVICA GOLUBOVIC  GIANNIS FRAGGIDIS  PLAMEN CHOLAKOV
GROUP8  RALE CEKIC  PADELIS KAPETANAKOS  MARTIN MANO  PLAMEN CHOLAKOV
GROUP9  GALYAH LITOVA  POLINA SIMIC PLAMEN CHOLAKOV

 VESNA MILORADOVIC (except FRENCH BULDOG -PUG - BOSTON TERRIER)

JOVICA GOLUBOVIC

(FRENCH BULDOG -PUG - BOSTON TERRIER)

GROUP10  PLAMEN CHOLAKOV -  RALE CEKIC -
GREEK BREEDS  PADELIS KAPETANAKOS - GIANNIS FRAGGIDIS -

Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει  χωρίς καμμιά προειδοποίηση / Program might change without notification

    CAC 3-6-17

 

SPECIALTIES 3-6-17   CAC 4-6-17

 

SPECIALTIES 4-6-17
GROUP1   POPOV STEFAN   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI   HRISTOZOV GEORGI
GROUP2  

ADRAMITLI SISSY

(ALL EXCEPT BREEDS FOLLOWING BELOW)

POPOV STEFAN

(CANE CORSO)

LIBERIS DIMITRIS

(GERMAN BOXER, CAUCASIAN SHEPHERD DOG, DOGO ARGENTINO, DOGO CANARIO, SHARPLANINAC)

 

MILE ALEKSOSKI

 

 

BOZHINOVSKI PERO

 

 

HRISTOZOV GEORGI

(ALL EXCEPT BREEDS FOLLOWING BELOW)

 

LIBERIS DIMITRIS

(ROTTWEILER, SCHNAUZER, SCHNAUZER MINI, RIESENSCNAUZER, CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG, DOBERMANN)

GROUP3   HRISTOZOV GEORGI   BOZHINOVSKI PERO   ADRAMITLI SISSY   POPOV STEFAN
GROUP4   POPOV STEFAN   -   CEKIC RALE   -
GROUP5   POPOV STEFAN   MILE ALEKSOSKI   BOZHINOVSKI PERO   HRISTOZOV GEORGI
GROUP6   HRISTOZOV GEORGI   MILE ALEKSOSKI   BOZHINOVSKI PERO   POPOV STEFAN
GROUP7   HRISTOZOV GEORGI   MILE ALEKSOSKI   BOZHINOVSKI PERO   POPOV STEFAN
GROUP8   HRISTOZOV GEORGI   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI   POPOV STEFAN
GROUP9   ADRAMITLI SISSY   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI   HRISTOZOV GEORGI
GROUP10   POPOV STEFAN   -   BOZHINOVSKI PERO   -
GREEK BREEDS   LIBERIS DIMITRIS       ADRAMITLI SISSY    

 

FINALS

      3-6-17     4-6-17
JUNIOR HANDLER 6-12   BOZHINOVSKI PERO   ADRAMITLI SISSY
JUNIOR HANDLER 12-18   LIBERIS DIMITRIS   HRISTOZOV GEORGI
SENIOR HANDLER   ADRAMITLI SISSY   MILE ALEKSOSKI
GROUP 1   HRISTOZOV GEORGI   BOZHINOVSKI PERO
GROUP 2   MILE ALEKSOSKI   HRISTOZOV GEORGI
GROUP 3   ADRAMITLI SISSY   POPOV STEFAN
GROUP 4   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI
GROUP 5   BOZHINOVSKI PERO   HRISTOZOV GEORGI
GROUP 6   POPOV STEFAN   MILE ALEKSOSKI
GROUP 7   MILE ALEKSOSKI   POPOV STEFAN
GROUP 8   POPOV STEFAN   BOZHINOVSKI PERO
GROUP 9   HRISTOZOV GEORGI   ADRAMITLI SISSY
GROUP 10   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI
GREEK BREEDS   LIBERIS DIMITRIS   ADRAMITLI SISSY
BRACES   BOZHINOVSKI PERO   HRISTOZOV GEORGI
KENNELS   LIBERIS DIMITRIS   ADRAMITLI SISSY
PROGENY   ADRAMITLI SISSY   POPOV STEFAN
VETERAN   POPOV STEFAN   MILE ALEKSOSKI

 

     3-6-17    4-6-17
BEST BABY   MILE ALEKSOSKI   BOZHINOVSKI PERO
BEST PUPPY   POPOV STEFAN   MILE ALEKSOSKI
BEST JUNIOR   HRISTOZOV GEORGI   POPOV STEFAN
BEST IN SHOW   BOZHINOVSKI PERO   HRISTOZOV GEORGI
         

 

SUPREME BEST IN SHOW 4-6-17

BABY    PUPPY    JUNIOR    ADULT
HRISTOZOV GEORGI   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI   POPOV STEFAN