ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα κριτών / Judges Schedule

    CAC 3-6-17

 

SPECIALTIES 3-6-17   CAC 4-6-17

 

SPECIALTIES 4-6-17
GROUP1   POPOV STEFAN   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI   HRISTOZOV GEORGI
GROUP2  

ADRAMITLI SISSY

(ALL EXCEPT BREEDS FOLLOWING BELOW)

POPOV STEFAN

(CANE CORSO)

LIBERIS DIMITRIS

(GERMAN BOXER, CAUCASIAN SHEPHERD DOG, DOGO ARGENTINO, DOGO CANARIO, SHARPLANINAC)

 

MILE ALEKSOSKI

 

 

BOZHINOVSKI PERO

 

 

HRISTOZOV GEORGI

(ALL EXCEPT BREEDS FOLLOWING BELOW)

 

LIBERIS DIMITRIS

(ROTTWEILER, SCHNAUZER, SCHNAUZER MINI, RIESENSCNAUZER, CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG, DOBERMANN)

GROUP3   HRISTOZOV GEORGI   BOZHINOVSKI PERO   ADRAMITLI SISSY   POPOV STEFAN
GROUP4   POPOV STEFAN   -   CEKIC RALE   -
GROUP5   POPOV STEFAN   MILE ALEKSOSKI   BOZHINOVSKI PERO   HRISTOZOV GEORGI
GROUP6   HRISTOZOV GEORGI   MILE ALEKSOSKI   BOZHINOVSKI PERO   POPOV STEFAN
GROUP7   HRISTOZOV GEORGI   MILE ALEKSOSKI   BOZHINOVSKI PERO   POPOV STEFAN
GROUP8   HRISTOZOV GEORGI   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI   POPOV STEFAN
GROUP9   ADRAMITLI SISSY   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI   HRISTOZOV GEORGI
GROUP10   POPOV STEFAN   -   BOZHINOVSKI PERO   -
GREEK BREEDS   LIBERIS DIMITRIS       ADRAMITLI SISSY    

 

FINALS

      3-6-17     4-6-17
JUNIOR HANDLER 6-12   BOZHINOVSKI PERO   ADRAMITLI SISSY
JUNIOR HANDLER 12-18   LIBERIS DIMITRIS   HRISTOZOV GEORGI
SENIOR HANDLER   ADRAMITLI SISSY   MILE ALEKSOSKI
GROUP 1   HRISTOZOV GEORGI   BOZHINOVSKI PERO
GROUP 2   MILE ALEKSOSKI   HRISTOZOV GEORGI
GROUP 3   ADRAMITLI SISSY   POPOV STEFAN
GROUP 4   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI
GROUP 5   BOZHINOVSKI PERO   HRISTOZOV GEORGI
GROUP 6   POPOV STEFAN   MILE ALEKSOSKI
GROUP 7   MILE ALEKSOSKI   POPOV STEFAN
GROUP 8   POPOV STEFAN   BOZHINOVSKI PERO
GROUP 9   HRISTOZOV GEORGI   ADRAMITLI SISSY
GROUP 10   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI
GREEK BREEDS   LIBERIS DIMITRIS   ADRAMITLI SISSY
BRACES   BOZHINOVSKI PERO   HRISTOZOV GEORGI
KENNELS   LIBERIS DIMITRIS   ADRAMITLI SISSY
PROGENY   ADRAMITLI SISSY   POPOV STEFAN
VETERAN   POPOV STEFAN   MILE ALEKSOSKI

 

     3-6-17    4-6-17
BEST BABY   MILE ALEKSOSKI   BOZHINOVSKI PERO
BEST PUPPY   POPOV STEFAN   MILE ALEKSOSKI
BEST JUNIOR   HRISTOZOV GEORGI   POPOV STEFAN
BEST IN SHOW   BOZHINOVSKI PERO   HRISTOZOV GEORGI
         

 

SUPREME BEST IN SHOW 4-6-17

BABY    PUPPY    JUNIOR    ADULT
HRISTOZOV GEORGI   BOZHINOVSKI PERO   MILE ALEKSOSKI   POPOV STEFAN