ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κόστος Συμμετοχής Έκθεσης Μορφολογίας

 

Σκύλος / Dog
   Εθνική CAC / National
  Ειδική CAC / Special
1ος   25€   20€
2ος   20€   15€
3ος   15€   10€
3-9 μηνών / months  

10€ Μόνο όταν ο ιδιοκτήτης συμμετέχει με άλλο σκύλο σε άλλη κατηγορία στην ίδια έκθεση

Only when the owner is participating in the same show with a different dog in a different class

 

Το κόστος είναι ανά ημέρα/έκθεση/ιδιοκτήτη - Prices are per day/show/owner

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ταχυδρομική Επιταγή / Post Check

Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα ιδιοκτήτη ή σκύλου / Please remember to mention owner or dog name