ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση

Ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος στην τελευταία του συνέλευση δεν ενέκρινε την πραγματοποίηση των ειδικών σε όλες τις φυλές σύμφωνα με την πρόθεσή μας και την αρχική μας ανακοίνωση. Ως εκ τούτου οι ειδικές που θα πραγματοποιηθούν αφορούν τα groups 1,2,3,5,7,8,9.

Οι δύο ειδικές εκθέσεις στις 29 και 30 Οκτωβρίου τελούν υπό την έγκριση του ομίλου φυλής Επανιέλ Μπρεττόν.
Οι δύο ειδικές εκθέσεις στις 29 και 30 Οκτωβρίου τελούν υπό την έγκριση του ομίλου φυλής Κουρτσχάαρ.