ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενδεικτικό πρόγραμμα κριτών / Temporary Judges Schedule

    CAC 3-6-17

 

SPECIALTIES 3-6-17   CAC 4-6-17

 

SPECIALTIES 4-6-17
GROUP1   POPOV STEFAN   BOZHINOVSKI PERO   CEKIC RALE   HRISTOZOV GEORGI
GROUP2  

ADRAMITLI SISSY

(ALL EXCEPT BREEDS FOLLOWING BELOW)

 

LIBERIS DIMITRIS

(GERMAN BOXER, CAUCASIAN SHEPHERD DOG, DOGO ARGENTINO, DOGO CANARIO, SHARPLANINAC)

 

CEKIC RALE

 

 

BOZHINOVSKI PERO

 

 

HRISTOZOV GEORGI

(ALL EXCEPT BREEDS FOLLOWING BELOW)

 

LIBERIS DIMITRIS

(ROTTWEILER, SCHNAUZER, SCHNAUZER MINI, RIESENSCNAUZER, CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG, DOBERMANN)

GROUP3   HRISTOZOV GEORGI   BOZHINOVSKI PERO   ADRAMITLI SISSY   POPOV STEFAN
GROUP4   POPOV STEFAN   -   CEKIC RALE   -
GROUP5   POPOV STEFAN   CEKIC RALE   BOZHINOVSKI PERO   HRISTOZOV GEORGI
GROUP6   HRISTOZOV GEORGI   CEKIC RALE   BOZHINOVSKI PERO   POPOV STEFAN
GROUP7   HRISTOZOV GEORGI   CEKIC RALE   BOZHINOVSKI PERO   POPOV STEFAN
GROUP8   HRISTOZOV GEORGI   BOZHINOVSKI PERO   CEKIC RALE   POPOV STEFAN
GROUP9   ADRAMITLI SISSY   BOZHINOVSKI PERO   CEKIC RALE   HRISTOZOV GEORGI
GROUP10   POPOV STEFAN   -   BOZHINOVSKI PERO   -
GREEK BREEDS   LIBERIS DIMITRIS       ADRAMITLI SISSY    

Προσοχή: Το πρόγραμμα είναι προσωρινό και ενδεικτικό και πιθανώς θα αλλάξει.

Attention: Program is temporary and will most likely change.