Φραγκίδης Γιάννης

Φραγκίδης Γιάννης

Ελλάδα

Ομάδα 4,6,7

Ελληνικός Ποιμενικός, Κοκόνι, Κρητικός Λαγωνικός, Λευκό Ελληνικό Τσοπανόσκυλο, Μολοσσός της Ηπείρου

(Διεθνής Κριτής)