ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Κριτών / Judges Schedule 21-22/7/18

CACIB 21/7
CACIB 22/7 CAC 22/7
GROUP1  VOJISLAV AL DAGHISTANI

STEFAN POPOV

 ISTVAN ORCSIK
GROUP2 ISTVAN ORCSIK VOJISLAV AL DAGHISTANI

 MARIA GVOZDIEVA

GROUP3 MARIA GVOZDIEVA STEFAN POPOV VOJISLAV AL DAGHISTANI
GROUP4 ISTVAN ORCSIK STEFAN POPOV  MILE ALEKSOSKI
GROUP5 STEFAN POPOV  MILE ALEKSOSKI ISTVAN ORCSIK
GROUP6  NIKOS FOTAKOPOULOS
ISTVAN ORCSIK VOJISLAV AL DAGHISTANI
GROUP7 STEFAN POPOV  MILE ALEKSOSKI

NIKOS FOTAKOPOULOS: English Setter - German Shepherd Short Hair - Kurzhaar - Gordon Setter - Irish Setter - Epagneul Bretton - Pointer

VOJISLAV AL DAGHISTANI:

Rest Group7

GROUP8 MARIA GVOZDIEVA VOJISLAV AL DAGHISTANI STEFAN POPOV
GROUP9 STEFAN POPOV MARIA GVOZDIEVA  MILE ALEKSOSKI
GROUP10 VOJISLAV AL DAGHISTANI ISTVAN ORCSIK  MILE ALEKSOSKI
GREEK BREEDS  NIKOS FOTAKOPOULOS SISSY ADRAMITLI -

Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει  χωρίς καμμιά προειδοποίηση / Program might change without notification