ΝΕΑ / NEWS

Πρόγραμμα Κριτών & Τελικοί / Judges Schedule & Finals 17-18/7/2021 (2)

Μετά λύπης μας ανακοινώνουμε τη μη συμμετοχή του κριτή Nikola Smolic στην επερχόμενη έκθεσή μας για τις 17-18 Ιουλίου για προσωπικούς λόγους σχετιζόμενους με την πανδημία.
Το πρόγραμμα αναπροσαρμόστηκε ως εξής:
We are sorry to announce that the judge Nikola Smolic will not participate in our upcoming shows of July 17th-18th due to personal issues related to the pandemic.
Program is updated as follows :

JUDGES PROGRAM3