ΝΕΑ / NEWS

Πρόγραμμα Στίβων - Στατιστικά Φυλών / Ring Program - Breed Statistics

RINGS

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ / PRIMARY BREED STATISTICS AFTER ENTRIES CLOSURE

 

EXTRA CAC

EXTRA CAC GROUP 1            
CHIEN DE BERGER BELGE (15) (BELGIAN SHEPHERD DOG) Malinois ( 1 )             
BEARDED COLLIE (271) ( 1 )             
BORDER COLLIE (297) ( 2 )             
COLLIE SMOOTH (296) ( 2 )             
OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) ( 2 )             
SHETLAND SHEEPDOG (88) ( 2 )             
WELSH CORGI (PEMBROKE) (39) ( 4 )             
CESKOSLOVENSKY VLCIAK (332) (CZECHOSLOVAKIAN WOLFDOG) ( 4 )             
HOLLANDSE HERDERSHOND (223) (DUTCH SHEPHERD DOG) Short-haired ( 1 )             
AUSTRALIAN SHEPHERD (342) ( 6 )             
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) ( 2 )             
CHODSKY PES (364) (BOHEMIAN SHEPHERD DOG) ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 2            
DOBERMANN (143) BLACK WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS ( 4 )             
RIESENSCHNAUZER (181) (GIANT SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 1 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pepper and salt ( 3 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 5 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) black and silver ( 1 )             
SCHNAUZER (182) pure black with black undercoat ( 1 )             
CANE CORSO ITALIANO (343) (ITALIAN CORSO DOG) ( 2 )             
SHAR PEI (309) ( 2 )             
DEUTSCHER BOXER (144) (BOXER) FAWN ( 2 )             
DEUTSCHE DOGGE (235) (GREAT DANE) Blue ( 1 )             
ROTTWEILER (147) ( 8 )             
BULLMASTIFF (157) ( 1 )             
KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (328) (CAUCASIAN SHEPHERD DOG) ( 4 )             
SREDNEASIATSKAYA OVTCHARKA (335) (CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG) ( 3 )             
DO-KHYI (230) (TIBETAN MASTIFF) ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 3            
BORDER TERRIER (10) ( 1 )             
FOX TERRIER (WIRE) (169) ( 1 )             
CAIRN TERRIER (4) ( 2 )             
JACK RUSSELL TERRIER (345) ( 3 )             
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) ( 6 )             
BULL TERRIER (11) ( 2 )             
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) ( 5 )             
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) ( 2 )             
YORKSHIRE TERRIER (86) ( 4 )             
            
EXTRA CAC GROUP 4            
DACHSHUND (148) STANDARD WIRE-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE SMOOTH-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE LONG-HAIRED ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 5            
SAMOIEDSKAIA SABAKA (212) (SAMOYED) ( 1 )             
ALASKAN MALAMUTE (243) ( 2 )             
SIBERIAN HUSKY (270) ( 2 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Miniature Spitz orange-gris-autre ( 1 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Pomeranian ( 4 )             
CHOW CHOW (205) ( 1 )             
AKITA (255) ( 3 )             
AMERICAN AKITA (344) ( 8 )             
XOLOITZCUINTLE (234) Standard ( 1 )             
PODENCO IBICENCO (89) (IBIZAN PODENCO) smooth-haired ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 6            
HELLINIKOS ICHNILATIS (214) (HELLENIC HOUND) ( 6 )             
BEAGLE (161) ( 1 )             
DALMATINSKI PAS (153) (DALMATIAN) ( 2 )             
RHODESIAN RIDGEBACK (146) ( 4 )             
GONCZY POLSKI (354) (POLISH HUNTING DOG) ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 7            
DEUTSCH KURZHAAR (119) (GERMAN SHORT- HAIRED POINTING DOG) ( 2 )             
DEUTSCH DRAHTHAAR (98) (GERMAN WIRE- HAIRED POINTING DOG) ( 1 )             
WEIMARANER (99) Short-haired ( 2 )             
ENGLISH POINTER (1) ( 2 )             
ENGLISH SETTER (2) ( 1 )             
GORDON SETTER (6) ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 8            
GOLDEN RETRIEVER (111) ( 14 )             
LABRADOR RETRIEVER (122) ( 10 )             
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) ( 1 )             
ENGLISH COCKER SPANIEL (5) ( 6 )             
ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) ( 1 )             
AMERICAN COCKER SPANIEL (167) ( 1 )             
LAGOTTO ROMAGNOLO (298) (ROMAGNA WATER DOG) ( 3 )             
PERRO DE AGUA ESPANOL (336) (SPANISH WATER DOG) ( 2 )             
            
EXTRA CAC GROUP 9            
BICHON A POIL FRISE (215) (BICHON FRISE) ( 1 )             
COTON DE TULEAR (283) ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Brown - Black - White ( 2 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Grey - Fawn ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Brown - Black - White ( 3 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Grey - Fawn ( 4 )             
CANICHE (172) (POODLE) Toy ( 4 )             
GRIFFON BRUXELLOIS (80) ( 3 )             
CHINESE CRESTED DOG (288) HAIRLESS ( 1 )             
SHIH TZU (208) ( 1 )             
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) ( 2 )             
PUG (253) ( 2 )             
BOULEDOGUE FRANCAIS (101) (FRENCH BULLDOG) ( 6 )             
BOSTON TERRIER (140) ( 2 )             
PRAGUE RATTER (363) ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 10            
AFGHAN HOUND (228) ( 2 )             
IRISH WOLFHOUND (160) ( 1 )             
GREYHOUND (158) ( 2 )           

 

18-03-2023 CACIB

 

18-03-2023 CACIB GROUP 1            
CHIEN DE BERGER BELGE (15) (BELGIAN SHEPHERD DOG) Malinois ( 1 )             
BEARDED COLLIE (271) ( 1 )             
BORDER COLLIE (297) ( 4 )             
COLLIE ROUGH (156) ( 1 )             
COLLIE SMOOTH (296) ( 2 )             
OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) ( 2 )             
SHETLAND SHEEPDOG (88) ( 2 )             
WELSH CORGI (PEMBROKE) (39) ( 4 )             
CESKOSLOVENSKY VLCIAK (332) (CZECHOSLOVAKIAN WOLFDOG) ( 4 )             
HOLLANDSE HERDERSHOND (223) (DUTCH SHEPHERD DOG) Short-haired ( 1 )             
AUSTRALIAN SHEPHERD (342) ( 6 )             
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) ( 2 )             
CHODSKY PES (364) (BOHEMIAN SHEPHERD DOG) ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 2            
DOBERMANN (143) BLACK WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS ( 5 )             
DOBERMANN (143) BROWN WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS ( 1 )             
RIESENSCHNAUZER (181) (GIANT SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 1 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pepper and salt ( 4 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 5 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) black and silver ( 1 )             
SCHNAUZER (182) pure black with black undercoat ( 1 )             
CANE CORSO ITALIANO (343) (ITALIAN CORSO DOG) ( 3 )             
SHAR PEI (309) ( 4 )             
DOGUE DE BORDEAUX (116) ( 2 )             
DEUTSCHER BOXER (144) (BOXER) FAWN ( 2 )             
DEUTSCHER BOXER (144) (BOXER) BRINDLE ( 1 )             
DEUTSCHE DOGGE (235) (GREAT DANE) Blue ( 1 )             
ROTTWEILER (147) ( 11 )             
BULLMASTIFF (157) ( 2 )             
KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (328) (CAUCASIAN SHEPHERD DOG) ( 6 )             
SREDNEASIATSKAYA OVTCHARKA (335) (CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG) ( 3 )             
DO-KHYI (230) (TIBETAN MASTIFF) ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 3            
BORDER TERRIER (10) ( 1 )             
FOX TERRIER (WIRE) (169) ( 1 )             
KERRY BLUE TERRIER (3) ( 1 )             
CAIRN TERRIER (4) ( 2 )             
JACK RUSSELL TERRIER (345) ( 3 )             
SCOTTISH TERRIER (73) ( 1 )             
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) ( 6 )             
BULL TERRIER (11) ( 2 )             
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) ( 5 )             
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) ( 2 )             
YORKSHIRE TERRIER (86) ( 5 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 4            
DACHSHUND (148) STANDARD WIRE-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE SMOOTH-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE LONG-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) RABBIT DACHSHUND SMOOTH-HAIRED ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 5            
SAMOIEDSKAIA SABAKA (212) (SAMOYED) ( 1 )             
ALASKAN MALAMUTE (243) ( 3 )             
SIBERIAN HUSKY (270) ( 2 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Miniature Spitz orange-gris-autre ( 1 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Pomeranian ( 7 )             
CHOW CHOW (205) ( 2 )             
AKITA (255) ( 5 )             
AMERICAN AKITA (344) ( 9 )             
XOLOITZCUINTLE (234) Standard ( 1 )             
PODENCO IBICENCO (89) (IBIZAN PODENCO) smooth-haired ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 6            
HELLINIKOS ICHNILATIS (214) (HELLENIC HOUND) ( 6 )             
BEAGLE (161) ( 1 )             
DALMATINSKI PAS (153) (DALMATIAN) ( 2 )             
RHODESIAN RIDGEBACK (146) ( 4 )             
GONCZY POLSKI (354) (POLISH HUNTING DOG) ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 7            
DEUTSCH KURZHAAR (119) (GERMAN SHORT- HAIRED POINTING DOG) ( 2 )             
DEUTSCH DRAHTHAAR (98) (GERMAN WIRE- HAIRED POINTING DOG) ( 1 )             
WEIMARANER (99) Short-haired ( 3 )             
ENGLISH POINTER (1) ( 2 )             
ENGLISH SETTER (2) ( 1 )             
GORDON SETTER (6) ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 8            
GOLDEN RETRIEVER (111) ( 12 )             
LABRADOR RETRIEVER (122) ( 11 )             
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) ( 1 )             
ENGLISH COCKER SPANIEL (5) ( 6 )             
ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) ( 1 )             
AMERICAN COCKER SPANIEL (167) ( 1 )             
LAGOTTO ROMAGNOLO (298) (ROMAGNA WATER DOG) ( 3 )             
PERRO DE AGUA ESPANOL (336) (SPANISH WATER DOG) ( 2 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 9            
BICHON A POIL FRISE (215) (BICHON FRISE) ( 2 )             
MALTESE (65) ( 1 )             
COTON DE TULEAR (283) ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Brown - Black - White ( 3 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Grey - Fawn ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Brown - Black - White ( 3 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Grey - Fawn ( 4 )             
CANICHE (172) (POODLE) Toy ( 6 )             
GRIFFON BRUXELLOIS (80) ( 3 )             
CHINESE CRESTED DOG (288) HAIRLESS ( 1 )             
SHIH TZU (208) ( 2 )             
CHIHUAHUENO (218) (CHIHUAHUA) Long-haired ( 1 )             
CHIHUAHUENO (218) (CHIHUAHUA) Smooth-haired ( 2 )             
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) ( 2 )             
PUG (253) ( 3 )             
BOULEDOGUE FRANCAIS (101) (FRENCH BULLDOG) ( 8 )             
BOSTON TERRIER (140) ( 2 )             
PRAGUE RATTER (363) ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 10            
AFGHAN HOUND (228) ( 2 )             
IRISH WOLFHOUND (160) ( 1 )             
GREYHOUND (158) ( 2 )             
            
18-03-2023 CACIB GREEK BREEDS            
KOKKONI ( 3 )             
LEFKO ELLINIKO TSOPANOSKYLO ( 1 )             
MOLOSSOS TIS IPEIROU ( 1 )

 

19-03-2023 CACIB

19-03-2023 CACIB GROUP 1            
CHIEN DE BERGER BELGE (15) (BELGIAN SHEPHERD DOG) Malinois ( 1 )             
BEARDED COLLIE (271) ( 1 )             
BORDER COLLIE (297) ( 4 )             
COLLIE ROUGH (156) ( 1 )             
COLLIE SMOOTH (296) ( 2 )             
OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) ( 2 )             
SHETLAND SHEEPDOG (88) ( 2 )             
WELSH CORGI (PEMBROKE) (39) ( 4 )             
CESKOSLOVENSKY VLCIAK (332) (CZECHOSLOVAKIAN WOLFDOG) ( 4 )             
HOLLANDSE HERDERSHOND (223) (DUTCH SHEPHERD DOG) Short-haired ( 1 )             
AUSTRALIAN SHEPHERD (342) ( 6 )             
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) ( 2 )             
CHODSKY PES (364) (BOHEMIAN SHEPHERD DOG) ( 1 )             
            
            
19-03-2023 CACIB GROUP 2            
DOBERMANN (143) BLACK WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS ( 6 )             
DOBERMANN (143) BROWN WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS ( 1 )             
RIESENSCHNAUZER (181) (GIANT SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 1 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pepper and salt ( 3 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 4 )             
SCHNAUZER (182) pure black with black undercoat ( 1 )             
CANE CORSO ITALIANO (343) (ITALIAN CORSO DOG) ( 3 )             
SHAR PEI (309) ( 4 )             
DOGUE DE BORDEAUX (116) ( 2 )             
DEUTSCHER BOXER (144) (BOXER) BRINDLE ( 1 )             
DEUTSCHE DOGGE (235) (GREAT DANE) Blue ( 1 )             
ROTTWEILER (147) ( 13 )             
BULLMASTIFF (157) ( 2 )             
KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (328) (CAUCASIAN SHEPHERD DOG) ( 6 )             
SREDNEASIATSKAYA OVTCHARKA (335) (CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG) ( 3 )             
DO-KHYI (230) (TIBETAN MASTIFF) ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 3            
BORDER TERRIER (10) ( 1 )             
FOX TERRIER (WIRE) (169) ( 1 )             
KERRY BLUE TERRIER (3) ( 1 )             
CAIRN TERRIER (4) ( 2 )             
JACK RUSSELL TERRIER (345) ( 3 )             
SCOTTISH TERRIER (73) ( 1 )             
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) ( 6 )             
BULL TERRIER (11) ( 2 )             
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) ( 5 )             
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) ( 2 )             
YORKSHIRE TERRIER (86) ( 5 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 4            
DACHSHUND (148) STANDARD WIRE-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE SMOOTH-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE LONG-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) RABBIT DACHSHUND SMOOTH-HAIRED ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 5            
SAMOIEDSKAIA SABAKA (212) (SAMOYED) ( 1 )             
ALASKAN MALAMUTE (243) ( 3 )             
SIBERIAN HUSKY (270) ( 2 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Miniature Spitz orange-gris-autre ( 1 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Pomeranian ( 7 )             
AKITA (255) ( 2 )             
AMERICAN AKITA (344) ( 10 )             
SHIBA (257) ( 1 )             
XOLOITZCUINTLE (234) Standard ( 1 )             
PODENCO IBICENCO (89) (IBIZAN PODENCO) smooth-haired ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 6            
ANGLO-FRANCAIS DE PETITE VENERIE (325) (MEDIUM-SIZED ANGLO-FRENCH HOUND) ( 1 )             
HELLINIKOS ICHNILATIS (214) (HELLENIC HOUND) ( 6 )             
SABUESO ESPANOL (204) (SPANISH HOUND) ( 2 )             
BEAGLE (161) ( 1 )             
DALMATINSKI PAS (153) (DALMATIAN) ( 2 )             
RHODESIAN RIDGEBACK (146) ( 4 )             
GONCZY POLSKI (354) (POLISH HUNTING DOG) ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 7            
DEUTSCH KURZHAAR (119) (GERMAN SHORT- HAIRED POINTING DOG) ( 2 )             
DEUTSCH DRAHTHAAR (98) (GERMAN WIRE- HAIRED POINTING DOG) ( 1 )             
WEIMARANER (99) Short-haired ( 3 )             
EPAGNEUL BRETON (95) (BRITTANY SPANIEL) WHITE - ORANGE ( 3 )             
EPAGNEUL BRETON (95) (BRITTANY SPANIEL) OTHER COLORS ( 1 )             
ENGLISH POINTER (1) ( 2 )             
ENGLISH SETTER (2) ( 1 )             
GORDON SETTER (6) ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 8            
GOLDEN RETRIEVER (111) ( 15 )             
LABRADOR RETRIEVER (122) ( 11 )             
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) ( 1 )             
ENGLISH COCKER SPANIEL (5) ( 6 )             
ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) ( 1 )             
AMERICAN COCKER SPANIEL (167) ( 1 )             
LAGOTTO ROMAGNOLO (298) (ROMAGNA WATER DOG) ( 3 )             
PERRO DE AGUA ESPANOL (336) (SPANISH WATER DOG) ( 2 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 9            
BICHON A POIL FRISE (215) (BICHON FRISE) ( 2 )             
MALTESE (65) ( 1 )             
COTON DE TULEAR (283) ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Brown - Black - White ( 3 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Grey - Fawn ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Brown - Black - White ( 3 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Grey - Fawn ( 4 )             
CANICHE (172) (POODLE) Toy ( 5 )             
GRIFFON BRUXELLOIS (80) ( 3 )             
CHINESE CRESTED DOG (288) HAIRLESS ( 1 )             
SHIH TZU (208) ( 2 )             
CHIHUAHUENO (218) (CHIHUAHUA) Long-haired ( 1 )             
CHIHUAHUENO (218) (CHIHUAHUA) Smooth-haired ( 2 )             
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) ( 2 )             
PUG (253) ( 3 )             
BOULEDOGUE FRANCAIS (101) (FRENCH BULLDOG) ( 9 )             
BOSTON TERRIER (140) ( 2 )             
PRAGUE RATTER (363) ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 10            
AFGHAN HOUND (228) ( 2 )             
IRISH WOLFHOUND (160) ( 1 )             
GREYHOUND (158) ( 2 )             
PICCOLO LEVRIERO ITALIANO (200) (ITALIAN GREYHOUND) ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GREEK BREEDS            
KOKKONI ( 3 )             
LEFKO ELLINIKO TSOPANOSKYLO ( 1 )             
MOLOSSOS TIS IPEIROU ( 1 )