ΝΕΑ / NEWS

RINGS

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ / PRIMARY BREED STATISTICS AFTER ENTRIES CLOSURE

 

EXTRA CAC

EXTRA CAC GROUP 1            
CHIEN DE BERGER BELGE (15) (BELGIAN SHEPHERD DOG) Malinois ( 1 )             
BEARDED COLLIE (271) ( 1 )             
BORDER COLLIE (297) ( 2 )             
COLLIE SMOOTH (296) ( 2 )             
OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) ( 2 )             
SHETLAND SHEEPDOG (88) ( 2 )             
WELSH CORGI (PEMBROKE) (39) ( 4 )             
CESKOSLOVENSKY VLCIAK (332) (CZECHOSLOVAKIAN WOLFDOG) ( 4 )             
HOLLANDSE HERDERSHOND (223) (DUTCH SHEPHERD DOG) Short-haired ( 1 )             
AUSTRALIAN SHEPHERD (342) ( 6 )             
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) ( 2 )             
CHODSKY PES (364) (BOHEMIAN SHEPHERD DOG) ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 2            
DOBERMANN (143) BLACK WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS ( 4 )             
RIESENSCHNAUZER (181) (GIANT SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 1 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pepper and salt ( 3 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 5 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) black and silver ( 1 )             
SCHNAUZER (182) pure black with black undercoat ( 1 )             
CANE CORSO ITALIANO (343) (ITALIAN CORSO DOG) ( 2 )             
SHAR PEI (309) ( 2 )             
DEUTSCHER BOXER (144) (BOXER) FAWN ( 2 )             
DEUTSCHE DOGGE (235) (GREAT DANE) Blue ( 1 )             
ROTTWEILER (147) ( 8 )             
BULLMASTIFF (157) ( 1 )             
KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (328) (CAUCASIAN SHEPHERD DOG) ( 4 )             
SREDNEASIATSKAYA OVTCHARKA (335) (CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG) ( 3 )             
DO-KHYI (230) (TIBETAN MASTIFF) ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 3            
BORDER TERRIER (10) ( 1 )             
FOX TERRIER (WIRE) (169) ( 1 )             
CAIRN TERRIER (4) ( 2 )             
JACK RUSSELL TERRIER (345) ( 3 )             
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) ( 6 )             
BULL TERRIER (11) ( 2 )             
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) ( 5 )             
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) ( 2 )             
YORKSHIRE TERRIER (86) ( 4 )             
            
EXTRA CAC GROUP 4            
DACHSHUND (148) STANDARD WIRE-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE SMOOTH-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE LONG-HAIRED ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 5            
SAMOIEDSKAIA SABAKA (212) (SAMOYED) ( 1 )             
ALASKAN MALAMUTE (243) ( 2 )             
SIBERIAN HUSKY (270) ( 2 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Miniature Spitz orange-gris-autre ( 1 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Pomeranian ( 4 )             
CHOW CHOW (205) ( 1 )             
AKITA (255) ( 3 )             
AMERICAN AKITA (344) ( 8 )             
XOLOITZCUINTLE (234) Standard ( 1 )             
PODENCO IBICENCO (89) (IBIZAN PODENCO) smooth-haired ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 6            
HELLINIKOS ICHNILATIS (214) (HELLENIC HOUND) ( 6 )             
BEAGLE (161) ( 1 )             
DALMATINSKI PAS (153) (DALMATIAN) ( 2 )             
RHODESIAN RIDGEBACK (146) ( 4 )             
GONCZY POLSKI (354) (POLISH HUNTING DOG) ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 7            
DEUTSCH KURZHAAR (119) (GERMAN SHORT- HAIRED POINTING DOG) ( 2 )             
DEUTSCH DRAHTHAAR (98) (GERMAN WIRE- HAIRED POINTING DOG) ( 1 )             
WEIMARANER (99) Short-haired ( 2 )             
ENGLISH POINTER (1) ( 2 )             
ENGLISH SETTER (2) ( 1 )             
GORDON SETTER (6) ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 8            
GOLDEN RETRIEVER (111) ( 14 )             
LABRADOR RETRIEVER (122) ( 10 )             
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) ( 1 )             
ENGLISH COCKER SPANIEL (5) ( 6 )             
ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) ( 1 )             
AMERICAN COCKER SPANIEL (167) ( 1 )             
LAGOTTO ROMAGNOLO (298) (ROMAGNA WATER DOG) ( 3 )             
PERRO DE AGUA ESPANOL (336) (SPANISH WATER DOG) ( 2 )             
            
EXTRA CAC GROUP 9            
BICHON A POIL FRISE (215) (BICHON FRISE) ( 1 )             
COTON DE TULEAR (283) ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Brown - Black - White ( 2 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Grey - Fawn ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Brown - Black - White ( 3 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Grey - Fawn ( 4 )             
CANICHE (172) (POODLE) Toy ( 4 )             
GRIFFON BRUXELLOIS (80) ( 3 )             
CHINESE CRESTED DOG (288) HAIRLESS ( 1 )             
SHIH TZU (208) ( 1 )             
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) ( 2 )             
PUG (253) ( 2 )             
BOULEDOGUE FRANCAIS (101) (FRENCH BULLDOG) ( 6 )             
BOSTON TERRIER (140) ( 2 )             
PRAGUE RATTER (363) ( 1 )             
            
EXTRA CAC GROUP 10            
AFGHAN HOUND (228) ( 2 )             
IRISH WOLFHOUND (160) ( 1 )             
GREYHOUND (158) ( 2 )           

 

18-03-2023 CACIB

 

18-03-2023 CACIB GROUP 1            
CHIEN DE BERGER BELGE (15) (BELGIAN SHEPHERD DOG) Malinois ( 1 )             
BEARDED COLLIE (271) ( 1 )             
BORDER COLLIE (297) ( 4 )             
COLLIE ROUGH (156) ( 1 )             
COLLIE SMOOTH (296) ( 2 )             
OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) ( 2 )             
SHETLAND SHEEPDOG (88) ( 2 )             
WELSH CORGI (PEMBROKE) (39) ( 4 )             
CESKOSLOVENSKY VLCIAK (332) (CZECHOSLOVAKIAN WOLFDOG) ( 4 )             
HOLLANDSE HERDERSHOND (223) (DUTCH SHEPHERD DOG) Short-haired ( 1 )             
AUSTRALIAN SHEPHERD (342) ( 6 )             
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) ( 2 )             
CHODSKY PES (364) (BOHEMIAN SHEPHERD DOG) ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 2            
DOBERMANN (143) BLACK WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS ( 5 )             
DOBERMANN (143) BROWN WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS ( 1 )             
RIESENSCHNAUZER (181) (GIANT SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 1 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pepper and salt ( 4 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 5 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) black and silver ( 1 )             
SCHNAUZER (182) pure black with black undercoat ( 1 )             
CANE CORSO ITALIANO (343) (ITALIAN CORSO DOG) ( 3 )             
SHAR PEI (309) ( 4 )             
DOGUE DE BORDEAUX (116) ( 2 )             
DEUTSCHER BOXER (144) (BOXER) FAWN ( 2 )             
DEUTSCHER BOXER (144) (BOXER) BRINDLE ( 1 )             
DEUTSCHE DOGGE (235) (GREAT DANE) Blue ( 1 )             
ROTTWEILER (147) ( 11 )             
BULLMASTIFF (157) ( 2 )             
KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (328) (CAUCASIAN SHEPHERD DOG) ( 6 )             
SREDNEASIATSKAYA OVTCHARKA (335) (CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG) ( 3 )             
DO-KHYI (230) (TIBETAN MASTIFF) ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 3            
BORDER TERRIER (10) ( 1 )             
FOX TERRIER (WIRE) (169) ( 1 )             
KERRY BLUE TERRIER (3) ( 1 )             
CAIRN TERRIER (4) ( 2 )             
JACK RUSSELL TERRIER (345) ( 3 )             
SCOTTISH TERRIER (73) ( 1 )             
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) ( 6 )             
BULL TERRIER (11) ( 2 )             
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) ( 5 )             
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) ( 2 )             
YORKSHIRE TERRIER (86) ( 5 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 4            
DACHSHUND (148) STANDARD WIRE-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE SMOOTH-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE LONG-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) RABBIT DACHSHUND SMOOTH-HAIRED ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 5            
SAMOIEDSKAIA SABAKA (212) (SAMOYED) ( 1 )             
ALASKAN MALAMUTE (243) ( 3 )             
SIBERIAN HUSKY (270) ( 2 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Miniature Spitz orange-gris-autre ( 1 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Pomeranian ( 7 )             
CHOW CHOW (205) ( 2 )             
AKITA (255) ( 5 )             
AMERICAN AKITA (344) ( 9 )             
XOLOITZCUINTLE (234) Standard ( 1 )             
PODENCO IBICENCO (89) (IBIZAN PODENCO) smooth-haired ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 6            
HELLINIKOS ICHNILATIS (214) (HELLENIC HOUND) ( 6 )             
BEAGLE (161) ( 1 )             
DALMATINSKI PAS (153) (DALMATIAN) ( 2 )             
RHODESIAN RIDGEBACK (146) ( 4 )             
GONCZY POLSKI (354) (POLISH HUNTING DOG) ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 7            
DEUTSCH KURZHAAR (119) (GERMAN SHORT- HAIRED POINTING DOG) ( 2 )             
DEUTSCH DRAHTHAAR (98) (GERMAN WIRE- HAIRED POINTING DOG) ( 1 )             
WEIMARANER (99) Short-haired ( 3 )             
ENGLISH POINTER (1) ( 2 )             
ENGLISH SETTER (2) ( 1 )             
GORDON SETTER (6) ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 8            
GOLDEN RETRIEVER (111) ( 12 )             
LABRADOR RETRIEVER (122) ( 11 )             
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) ( 1 )             
ENGLISH COCKER SPANIEL (5) ( 6 )             
ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) ( 1 )             
AMERICAN COCKER SPANIEL (167) ( 1 )             
LAGOTTO ROMAGNOLO (298) (ROMAGNA WATER DOG) ( 3 )             
PERRO DE AGUA ESPANOL (336) (SPANISH WATER DOG) ( 2 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 9            
BICHON A POIL FRISE (215) (BICHON FRISE) ( 2 )             
MALTESE (65) ( 1 )             
COTON DE TULEAR (283) ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Brown - Black - White ( 3 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Grey - Fawn ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Brown - Black - White ( 3 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Grey - Fawn ( 4 )             
CANICHE (172) (POODLE) Toy ( 6 )             
GRIFFON BRUXELLOIS (80) ( 3 )             
CHINESE CRESTED DOG (288) HAIRLESS ( 1 )             
SHIH TZU (208) ( 2 )             
CHIHUAHUENO (218) (CHIHUAHUA) Long-haired ( 1 )             
CHIHUAHUENO (218) (CHIHUAHUA) Smooth-haired ( 2 )             
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) ( 2 )             
PUG (253) ( 3 )             
BOULEDOGUE FRANCAIS (101) (FRENCH BULLDOG) ( 8 )             
BOSTON TERRIER (140) ( 2 )             
PRAGUE RATTER (363) ( 1 )             
            
18-03-2023 CACIB GROUP 10            
AFGHAN HOUND (228) ( 2 )             
IRISH WOLFHOUND (160) ( 1 )             
GREYHOUND (158) ( 2 )             
            
18-03-2023 CACIB GREEK BREEDS            
KOKKONI ( 3 )             
LEFKO ELLINIKO TSOPANOSKYLO ( 1 )             
MOLOSSOS TIS IPEIROU ( 1 )

 

19-03-2023 CACIB

19-03-2023 CACIB GROUP 1            
CHIEN DE BERGER BELGE (15) (BELGIAN SHEPHERD DOG) Malinois ( 1 )             
BEARDED COLLIE (271) ( 1 )             
BORDER COLLIE (297) ( 4 )             
COLLIE ROUGH (156) ( 1 )             
COLLIE SMOOTH (296) ( 2 )             
OLD ENGLISH SHEEPDOG (16) ( 2 )             
SHETLAND SHEEPDOG (88) ( 2 )             
WELSH CORGI (PEMBROKE) (39) ( 4 )             
CESKOSLOVENSKY VLCIAK (332) (CZECHOSLOVAKIAN WOLFDOG) ( 4 )             
HOLLANDSE HERDERSHOND (223) (DUTCH SHEPHERD DOG) Short-haired ( 1 )             
AUSTRALIAN SHEPHERD (342) ( 6 )             
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (367) ( 2 )             
CHODSKY PES (364) (BOHEMIAN SHEPHERD DOG) ( 1 )             
            
            
19-03-2023 CACIB GROUP 2            
DOBERMANN (143) BLACK WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS ( 6 )             
DOBERMANN (143) BROWN WITH RUST RED CLEARLY DEFINED AND CLEAN MARKINGS ( 1 )             
RIESENSCHNAUZER (181) (GIANT SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 1 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pepper and salt ( 3 )             
ZWERGSCHNAUZER (183) (MINIATURE SCHNAUZER) pure black with black undercoat ( 4 )             
SCHNAUZER (182) pure black with black undercoat ( 1 )             
CANE CORSO ITALIANO (343) (ITALIAN CORSO DOG) ( 3 )             
SHAR PEI (309) ( 4 )             
DOGUE DE BORDEAUX (116) ( 2 )             
DEUTSCHER BOXER (144) (BOXER) BRINDLE ( 1 )             
DEUTSCHE DOGGE (235) (GREAT DANE) Blue ( 1 )             
ROTTWEILER (147) ( 13 )             
BULLMASTIFF (157) ( 2 )             
KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (328) (CAUCASIAN SHEPHERD DOG) ( 6 )             
SREDNEASIATSKAYA OVTCHARKA (335) (CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG) ( 3 )             
DO-KHYI (230) (TIBETAN MASTIFF) ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 3            
BORDER TERRIER (10) ( 1 )             
FOX TERRIER (WIRE) (169) ( 1 )             
KERRY BLUE TERRIER (3) ( 1 )             
CAIRN TERRIER (4) ( 2 )             
JACK RUSSELL TERRIER (345) ( 3 )             
SCOTTISH TERRIER (73) ( 1 )             
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (85) ( 6 )             
BULL TERRIER (11) ( 2 )             
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (76) ( 5 )             
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (286) ( 2 )             
YORKSHIRE TERRIER (86) ( 5 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 4            
DACHSHUND (148) STANDARD WIRE-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE SMOOTH-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) MINIATURE LONG-HAIRED ( 1 )             
DACHSHUND (148) RABBIT DACHSHUND SMOOTH-HAIRED ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 5            
SAMOIEDSKAIA SABAKA (212) (SAMOYED) ( 1 )             
ALASKAN MALAMUTE (243) ( 3 )             
SIBERIAN HUSKY (270) ( 2 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Miniature Spitz orange-gris-autre ( 1 )             
DEUTSCHER SPITZ (97) (GERMAN SPITZ) Pomeranian ( 7 )             
AKITA (255) ( 2 )             
AMERICAN AKITA (344) ( 10 )             
SHIBA (257) ( 1 )             
XOLOITZCUINTLE (234) Standard ( 1 )             
PODENCO IBICENCO (89) (IBIZAN PODENCO) smooth-haired ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 6            
ANGLO-FRANCAIS DE PETITE VENERIE (325) (MEDIUM-SIZED ANGLO-FRENCH HOUND) ( 1 )             
HELLINIKOS ICHNILATIS (214) (HELLENIC HOUND) ( 6 )             
SABUESO ESPANOL (204) (SPANISH HOUND) ( 2 )             
BEAGLE (161) ( 1 )             
DALMATINSKI PAS (153) (DALMATIAN) ( 2 )             
RHODESIAN RIDGEBACK (146) ( 4 )             
GONCZY POLSKI (354) (POLISH HUNTING DOG) ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 7            
DEUTSCH KURZHAAR (119) (GERMAN SHORT- HAIRED POINTING DOG) ( 2 )             
DEUTSCH DRAHTHAAR (98) (GERMAN WIRE- HAIRED POINTING DOG) ( 1 )             
WEIMARANER (99) Short-haired ( 3 )             
EPAGNEUL BRETON (95) (BRITTANY SPANIEL) WHITE - ORANGE ( 3 )             
EPAGNEUL BRETON (95) (BRITTANY SPANIEL) OTHER COLORS ( 1 )             
ENGLISH POINTER (1) ( 2 )             
ENGLISH SETTER (2) ( 1 )             
GORDON SETTER (6) ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 8            
GOLDEN RETRIEVER (111) ( 15 )             
LABRADOR RETRIEVER (122) ( 11 )             
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) ( 1 )             
ENGLISH COCKER SPANIEL (5) ( 6 )             
ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) ( 1 )             
AMERICAN COCKER SPANIEL (167) ( 1 )             
LAGOTTO ROMAGNOLO (298) (ROMAGNA WATER DOG) ( 3 )             
PERRO DE AGUA ESPANOL (336) (SPANISH WATER DOG) ( 2 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 9            
BICHON A POIL FRISE (215) (BICHON FRISE) ( 2 )             
MALTESE (65) ( 1 )             
COTON DE TULEAR (283) ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Brown - Black - White ( 3 )             
CANICHE (172) (POODLE) Standard Grey - Fawn ( 1 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Brown - Black - White ( 3 )             
CANICHE (172) (POODLE) Miniature Grey - Fawn ( 4 )             
CANICHE (172) (POODLE) Toy ( 5 )             
GRIFFON BRUXELLOIS (80) ( 3 )             
CHINESE CRESTED DOG (288) HAIRLESS ( 1 )             
SHIH TZU (208) ( 2 )             
CHIHUAHUENO (218) (CHIHUAHUA) Long-haired ( 1 )             
CHIHUAHUENO (218) (CHIHUAHUA) Smooth-haired ( 2 )             
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) ( 2 )             
PUG (253) ( 3 )             
BOULEDOGUE FRANCAIS (101) (FRENCH BULLDOG) ( 9 )             
BOSTON TERRIER (140) ( 2 )             
PRAGUE RATTER (363) ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GROUP 10            
AFGHAN HOUND (228) ( 2 )             
IRISH WOLFHOUND (160) ( 1 )             
GREYHOUND (158) ( 2 )             
PICCOLO LEVRIERO ITALIANO (200) (ITALIAN GREYHOUND) ( 1 )             
            
19-03-2023 CACIB GREEK BREEDS            
KOKKONI ( 3 )             
LEFKO ELLINIKO TSOPANOSKYLO ( 1 )             
MOLOSSOS TIS IPEIROU ( 1 )                 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η έκθεσή μας θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Λητώ στην Πλάκα Λιτοχώρου

Πληροφορίες: https://hotel-lito.gr THΛ. ΓIA KPATHΣEIΣ ΛHTΩ & APXONTIKO AΦPOΔITH 2352081415 τηλ.697 011 77 70 κ.Σοφία

Σημείο στο χάρτη: https://goo.gl/maps/VsWQe8CF8SAcV276A

Το Λητώ βρίσκεται σε μια προνομιακή περιοχή, όχι μόνο σε σχέση με την γεωγραφία της, αλλά λόγω και της ποικιλίας αναψυχής που προσφέρει.

Μπάνιο στην Πλάκα, την Λεπτοκαρυά, τον Παντελεήμονα, φαγητό παρα θιν αλός σε άπειρα ταβερνάκια και restaurantsτης περιοχής, βραδυνή έξοδος στην καρδιά της θερινής διασκέδασης, με επιλογές για κάθε γούστο και βαλάντιο.

Στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο Δίου θα δούμε τα ευρήματα της ιερής πόλης των Μακεδόνων, και στα Λείβηθρα θα πάρουμε μια ιδέα για τη ζωή στο νεολιθικό τους οικισμό. Στον Όλυμπο θα πάμε για την "κατάκτηση" του Μύτικα, για βόλτα στα ευρωπαϊκά ορεινά μονοπάτια του, ή για ανάβαση στις πηγές του Ορλιά.

Για ψώνια προσφέρονται το Λιτόχωρο (1 χλμ.) η Λεπτοκαρυά (4χλμ.) και η καλά ενημερωμένη αγορά της Κατερίνης (18 χλμ.). Υπάρχει τακτική συγκοινωνία από Λιτόχωρο προς Θεσσαλονίκη (76 χλμ.), για περιήγηση στα μνημεία της πόλης, για βόλτα στην αγορά και καφέ στην παραλία.

Το ξενοδοχείο απέχει 500 μέτρα από το σιδηροδρομικό σταθμό του Λιτοχώρου.

----

We are happy to announce that the upcoming show will take place in the Lito Hotel Plaka Litochorou

Hotel Information: https://hotel-lito.gr  +302352081415 tel.697 011 77 70 mrs.Sofia

Google map location: https://goo.gl/maps/VsWQe8CF8SAcV276A

Leto is located in a lovely area, not only in relation to its geography, but also because of the variety of leisure it offers.

Bathing in Plaka, Leptokarya, Panteleimon, dining by the sea in countless taverns and restaurants in the area, a night out in the heart of summer entertainment, with options for every taste and passion.

In the archaeological site and museum of Dion we will see the findings of the holy city of the Macedonians, and in Levithra we will get an idea of ​​life in their Neolithic settlement. We will go to Olympus for the "conquest" of Mytikas, for a walk on its European mountain paths, or for a climb to the springs of Orlias.

For shopping, Litochoro (1 km.), Leptokarya (4 km.) and the well-informed market of Katerinis (18 km.) are offered. There is regular transport from Litochoro to Thessaloniki (76 km.), for a tour of the city's monuments, for a walk in the market and a coffee on the beach.

The hotel is 500 meters from the train station of Litochoro.

00063

00069

00054

00052

All forms needed to be sent to Kennel Club of Greece www.koe.gr
tel +302108145165
There is a different form for each certificate type.

1.Fill in the needed form and

2.Enclose pedigree copy

3.Enclose Champion certificate copy (if dog already champion)

4.Enclose CAC's copies

5.Enclose Working certificate copy if needed

Send all by email OR Send envelope to KΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 51928, 145 65 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Kennel Club of Greece POBox 51928, 14565 Ag.Stefanos

Send amount defined by Kennel Club of Greece to the payment details attached  (30euros for champion - 20euros for other certificates)
Champion Certificate Form
Grand Champion Certificate Form
International Champion Certificate Form
Junior Champion Certificate Form
Show Champion Certificate Form
Veteran Champion Certificate Form

We remain at your disposal!
PAYMENT DETAILS