15η-16η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

July 21ST-22ND 2021

Αξιότιμα μέλη,
Ο Κυνοφιλικός Όμιλος Πιερίας συγκαλεί Συνέλευση για τα μέλη του την Κυριακή 24 Ιανουαρίου και ώρα 19,00 στο γραφείο NinjaWeb επί της οδού 7ης Μεραρχίας 126 (στην περίπτωση συνέχισης των μέτρων περί COVID θα αναρτηθεί ανάλογο λινκ για τηλεδιάσκεψη μέσω zoom για τα μέλη που θα επικοινωνήσουν με τη γραμματεία)

Θα συζητηθούν τα εξής θέματα :
1. Εγγραφή Νέων Μελών και Διαγραφή Ανενεργών βάσει Καταστατικού.
2. Οικονομικός Απολογισμός & Προϋπολογισμός.
3. Ενημέρωση μελών για τις εκθέσεις μορφολογίας.
4. Παρουσίαση πλάνου προετοιμασίας εκθέσεων μορφολογίας.
Τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους στον Ταμία πριν την έναρξη της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, όπως ορίζει το καταστατικό του Κ.Ο.Π. την Κυριακή 31 Ιανουαρίου και ώρα 19,00 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα.
Από το ΔΣ

Τελευταίες Ανακοινώσεις

KOE certificate forms