25η-26η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

June 8th-9th

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2/6 ΣΤΙΣ 23.30
IMPORTANT NOTICE: ENTRIES WILL REMAIN OPEN UNTIL SUNDAY JUNE 2ND AND 23.30 HOURS.


ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΙΞΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 2/6/2024
Όλες οι συμμετοχές πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3/6/2024 στις 15,00 για την αποδοχή της εγγραφής.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ


ENTRY FORMS ARE OPEN AND WILL REMAIN OPEN UP TO JUNE 2ND

all registrations MUST be paid in full before Monday June 3rd at latest 15.00 hours in order to participate.

UNPAID DOGS WILL NOT BE ADDED IN THE SHOW CATALOGUE
Σκύλος / Dog
08/06 CACIB
08/06 CAC extra 09/06 CACIB
1ος 35€ 25€ 35€
2ος
30€ 20€ 30€
3ος+
25€ 20€ 25€

3-9 μηνών / months

15€

15€

15€

Το κόστος είναι ανά ημέρα/έκθεση/ιδιοκτήτη - Prices are per day/show/owner

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ PAYMENT METHOD

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ / DEPOSIT TO ACCOUNT

IBAN ALPHA BANK GR2901408160816002002008931 SWIFT CRBAGRAA Κυνοφιλικός Όμιλος Πιερίας / Kynofilikos Omilos Pierias

Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα ιδιοκτήτη ή σκύλου / Please remember to mention owner or dog name

Παρακαλείσθε να προσέχετε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από web banking ώστε το ποσόν να κατατίθεται πλήρες χωρίς κρατήσεις. Συμμετοχές όπου το ποσόν είναι μικρότερο θα πρέπει να συμπληρωθούν στην έκθεση. / Please remember to check that the correct amount will be deposited during a web banking transfer. Admittances with lower fees deposited will have to pay the remaining fee.