11η-12η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

JUNE 1ST - 2ND
2 CACIB +1 EXTRA CAC ALL GROUPS

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21/5 ΚΑΙ ΩΡΑ 24,00
ENTRIES EXTENDED UNTIL TUESDAY MAY 21ST, 24.00HOURS
Ενημερώνουμε τους φίλους εκθέτες για τα κάτωθι: Θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις συμμετοχές τους οικονομικά μέχρι τις 22/5/2019 για να συμπεριληφθούν στον κατάλογο και οι εκθέτες θα πρέπει να εμφανιστούν στην έκθεση εγκαίρως για την παραλαβή των αριθμών τους, η γραμματεία θα εξυπηρετεί για παράδοση αριθμών από τις 8.00 μέχρι τις 09.30

Σκύλος / Dog
CACIB
CAC
1ος 30€ 25€
2ος +
25€ 20€

3-9 μηνών / months

Veterans

20€ Κουτάβια:Μόνο όταν ο ιδιοκτήτης συμμετέχει με άλλο σκύλο σε άλλη κατηγορία στην ίδια έκθεση

Puppies: Only when the owner is participating in the same show with a different dog in a different class

20€

Το κόστος είναι ανά ημέρα/έκθεση/ιδιοκτήτη - Prices are per day/show/owner

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ PAYMENT METHOD

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ / DEPOSIT TO ACCOUNT

IBAN EUROBANK GR6502602100000100102997464 Κυνοφιλικός Όμιλος Πιερίας / Kynofilikos Omilos Pierias
IBAN NATIONAL BANK OF GREECE GR8801103730000037300771435 Κυνοφιλικός Όμιλος Πιερίας / Kynofilikos Omilos Pierias

Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα ιδιοκτήτη ή σκύλου / Please remember to mention owner or dog name

Παρακαλείσθε να προσέχετε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από web banking ώστε το ποσόν να κατατίθεται πλήρες χωρίς κρατήσεις. Συμμετοχές όπου το ποσόν είναι μικρότερο θα πρέπει να συμπληρωθούν στην έκθεση. / Please remember to check that the correct amount will be deposited during a web banking transfer. Admittances with lower fees deposited will have to pay the remaining fee.