15η-16η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

JUNE 6TH-7TH 2020
2 CACIB +1 EXTRA CAC ALL GROUPS

Αξιότιμα μέλη,
Ο Κυνοφιλικός Όμιλος Πιερίας συγκαλεί Συνέλευση για τα μέλη του την Κυριακή 26 Ιανουαρίου και ώρα 19,00 στο γραφείο NinjaWeb επί της οδού 7ης Μεραρχίας 126 για να συζητηθούν τα εξής θέματα :
1. Εγγραφή Νέων Μελών και Διαγραφή Ανενεργών βάσει Καταστατικού.
2. Οικονομικός Απολογισμός & Προϋπολογισμός.
3. Εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο
4. Ενημέρωση μελών για τις εκθέσεις μορφολογίας.
5. Παρουσίαση πλάνου προετοιμασίας εκθέσεων μορφολογίας.
Τα Μέλη έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους στον Ταμία πριν την έναρξη της Συνέλευσης.
Για την υποβολή υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις ανάλογες δηλώσεις το αργότερο μέχρι πέντε ημέρες πριν τη συνέλευση. Δήλωση υποψηφιότητας εδώ
Δήλωση Υποψηφιότητας
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, όπως ορίζει το καταστατικό του Κ.Ο.Π. την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου και ώρα 19,00 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα.
Από το ΔΣ
info@kynofilikospierias.gr

Τελευταίες Ανακοινώσεις