15η-16η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

July 17th-18th 2021

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΙΞΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 11/7/2021

ENTRY FORMS ARE OPEN AND WILL REMAIN OPEN UP TO JULY 11TH 2021 - 24.00
Σκύλος / Dog
CACIB
CAC
1ος 30€ 20€
2ος +
25€ 20€

3-9 μηνών / months

Veterans

10€

10€

Το κόστος είναι ανά ημέρα/έκθεση/ιδιοκτήτη - Prices are per day/show/owner

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ PAYMENT METHOD

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ / DEPOSIT TO ACCOUNT

IBAN EUROBANK GR6502602100000100102997464 Κυνοφιλικός Όμιλος Πιερίας / Kynofilikos Omilos Pierias
IBAN NATIONAL BANK OF GREECE GR8801103730000037300771435 Κυνοφιλικός Όμιλος Πιερίας / Kynofilikos Omilos Pierias

Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα ιδιοκτήτη ή σκύλου / Please remember to mention owner or dog name

Παρακαλείσθε να προσέχετε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από web banking ώστε το ποσόν να κατατίθεται πλήρες χωρίς κρατήσεις. Συμμετοχές όπου το ποσόν είναι μικρότερο θα πρέπει να συμπληρωθούν στην έκθεση. / Please remember to check that the correct amount will be deposited during a web banking transfer. Admittances with lower fees deposited will have to pay the remaining fee.