17η-18η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

June 11th-12th 2022

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΙΞΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 5/6/2022
Όλες οι συμμετοχές πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 6/6/22 στις 15,00 για την αποδοχή της εγγραφής.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ


ENTRY FORMS ARE OPEN AND WILL REMAIN OPEN UP TO JUNE 5TH 2022 - 24.00

all registrations MUST be paid in full before Monday June 6th 2022 at latest 15.00 hours in order to participate.

UNPAID DOGS WILL NOT BE ADDED IN THE SHOW CATALOGUE
Σκύλος / Dog
CACIB
CAC
1ος 30€ 20€
2ος +
25€ 20€

3-9 μηνών / months

Veterans

15€

15€

Το κόστος είναι ανά ημέρα/έκθεση/ιδιοκτήτη - Prices are per day/show/owner

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ PAYMENT METHOD

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ / DEPOSIT TO ACCOUNT

IBAN ALPHA BANK GR2901408160816002002008931 Κυνοφιλικός Όμιλος Πιερίας / Kynofilikos Omilos Pierias

Παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα ιδιοκτήτη ή σκύλου / Please remember to mention owner or dog name

Παρακαλείσθε να προσέχετε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από web banking ώστε το ποσόν να κατατίθεται πλήρες χωρίς κρατήσεις. Συμμετοχές όπου το ποσόν είναι μικρότερο θα πρέπει να συμπληρωθούν στην έκθεση. / Please remember to check that the correct amount will be deposited during a web banking transfer. Admittances with lower fees deposited will have to pay the remaining fee.