Δ.Σ:

Αντώνιος Μάνης Πρόεδρος

Ηλίας Κουλιανόπουλος Αντιπρόεδρος

Βιτάλι Ανισιμίδης Ταμίας

Ελένη Τζήκα Γραμματέας