Δ.Σ:

Αντώνιος Μάνης Πρόεδρος

Ηλίας Κουλιανόπουλος Αντιπρόεδρος

Βιτάλι Ανισιμίδης Ταμίας

Ελένη Τζήκα Γραμματέας

Μέλη:

Γρηγόριος Τοπαλίδης

Αντώνιος Μελέτης

Κων/νος Κατής