Οι Ελληνικές Φυλές σκύλων, αποτελούν μέρος της πανίδας της χώρα μας και επομένως μέρος του εθνικού μας πλούτου. Κάποιες από αυτές συναντώνται κυρίως σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, από όπου παίρνουν και την ονομασία τους. Γίνεται συστηματική προσπάθεια για τη διάσωση και διάδοση των φυλών αυτών, καθώς και για την αναγνώρισή τους από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI).
Από τις 22.04.1996, έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ο Ελληνικός Ιχνηλάτης, που συχνά παρουσιάζεται και σε εκθέσεις σκύλων στο εξωτερικό, προβάλλοντας παγκοσμίως την Κυνολογική δραστηριότητα της χώρας μας.
Ο αριθμός των μέχρι σήμερα καταγεγραμμένων δειγμάτων όλων των Ελληνικών Φυλών είναι αξιόλογος και επομένως η πλατιά εκτροφική βάση που έχει δημιουργηθεί δίνει ελπίδες ότι σύντομα θα πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Είναι ενδιαφέρον να γνωρίσετε αυτές τις φυλές, όχι μόνο μέσα από τις ιστοσελίδες μας αλλά και εκ του φυσικού, σε εκθέσεις που διοργανώνουν ο ΚΟΘ και οι Κυνοφιλικοί Όμιλοι.

 

Πηγή KOE & ΚΟΘ