Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της δήλωσης παρακαλούμε καλέστε στο 6975425989

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΖΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

For any issue concerning your entry please call +306975425989

ATTENTION: ALL FIELDS MUST BE FILLED USING CAPITAL LETTERS OF THE LATIN ALPHABET OTHERWISE THEY WILL NOT BE ACCEPTED BY THE SYSTEM

По любым проблемам по записи обращайтесь по телефону 00306975425989

 ВНТМАНИЕ!!! Все данные вводятся заглавными латинскими буквами!!!

 

Πληροφορίες / Information / Данные
/ /
Στοιχεία Πατέρα / Sire Data / Имя отца
Στοιχεία Μητέρας / Dam Data / Имя матери
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ / PARTICIPATION / Данные собаки

Για να επιλέξετε φυλή πρέπει πρώτα να επιλέξετε ομάδα / To select breed you must first choose a group! / Для выбора породы обязательно с начала выбрать группу!
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / SPECIAL CATEGORIES / Категории
Στοιχεία Ιδιοκτήτη / Owner Data / Владелец

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω ότι: αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής του ΚΟΠ, όλα τα στοιχεία που παρέχω είναι αληθή, από όσο γνωρίζω ο σκύλος μου δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια, ούτε έχει έρθει σε επαφή με φορείς σε χρονικό διάστημα έξι (6) εβδομάδων πριν από τις Εκθέσεις αυτές, έχει ταυτοποιηθεί ηλεκτρονικά, είναι πλήρως εμβολιασμένος & αποπαρασιτωμένος & δεν του έχει χορηγηθεί καμία φαρμακευτική ουσία πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ώστε να αυξηθεί το φυσικό επίπεδο των ικανοτήτων του. Δηλώνω επίσης ότι ο σκύλος ιδιοκτησίας μου δεν έχει υποστεί επέμβαση για κοπή αυτιών ή/και ουράς. Γνωρίζω επίσης ότι ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα ή/και τη σύνθεση των κριτών ανά πάσα στιγμή, είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για οιαδήποτε σωματική (σε άνθρωπο ή σκύλο) ή υλική φθορά προκληθεί από σκύλο ιδιοκτησίας μου & τέλος αποδέχομαι να αναγραφούν στον κατάλογο της Έκθεσης τα προσωπικά μου στοιχεία που παρέχω στην παρούσα Δήλωση Συμμετοχής.

ΔΗΛΩΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ COVID-19

STATEMENT

I hereby declare that: I comply with all the rules and regulations of the CAP all the information provided by me in this application is valid and true. According to my knowledge my dog is not a carrier of any contagious disease or illness, and has not come to immediate contact with any such diseases or illnesses within a six (6) weeks period prior to these Shows, is microchiped, fully vaccinated and dewormed and that no pharmaceutical substance that can influence the dog’s performance, has been used. I declare that my dog is not cropped &/or docked. I also accept the right of CAP to change at any time the Program of the Shows and/or the judges panel. I am exclusively responsible for any physical (to human or animal) or material damage might be caused by my dog & finally I accept that my personal data which I submit herewith, will be published on the Show's catalogue.

I ALSO STATE RESPONSIBLY THAT I WILL FOLLOW ALL CURRENT LEGAL SAFETY MEASURES AGAINST COVID-19 DISPERSION

Я заявляю, что: Я принимаю условия участия КОП, вся информация, которую я предоставляю, является правдивой, насколько я знаю, моя собака не страдает от заразной болезни, и при этом она не связывалась с носителями заболеваний в течение шести (6) недель до этих отчетов. , был идентифицирован электронным способом, полностью вакцинирован не получал никаких лекарств ни до, ни во время мероприятия для повышения уровня физической подготовки. Я также знаю, что организатор оставляет за собой право изменять программу и / или состав судей в любое время, я несу полную ответственность за любой телесный (человек или собака) или материальный ущерб, причиненный моей собственной собакой, и я предоставляю мою личную информацию для занесения в каталог выставки в этом заявлении об участии.

Я ТАКЖЕ ЗАЯВЛЯЮ ОТВЕТСТВЕННО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ТЕКУЩИЕ МЕРЫ ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / PAYMENT METHOD / СПОСОБ ОПЛАТЫ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ / DEPOSIT TO ACCOUNT / ДЕПОЗИТ ДЛЯ СЧЕТА

IBAN ALPHA BANK GR2901408160816002002008931 SWIFT CRBAGRAA Κυνοφιλικός Όμιλος Πιερίας / Kynofilikos Omilos Pierias
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕΙΛ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ - ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΙΛ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΜΑΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ +306975425989

ATTENTION! AFTER PRESSING THE SUBMIT BUTTON IF REGISTRATION IS COMPLETE YOU GET A THANK YOU MESSAGE AND A CONFIRMATION EMAIL - IF YOU HAVE NOT RECEIVED EMAIL THE REGISTRATION HAS NOT BEEN COMPLETED. PLEASE CONTACT US FOR ASSISTANCE +306975425989

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВАШЕЙ ЗАЯВКИ ВАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО О УСПЕШНОЙ РЕГИСТРАЦИИ. ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЙТЕ ГРАФУ С ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ. ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИСЬМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВКИ ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОМОЩИ.